Επιτροπές

Επιστημονική Επιτροπή

Μαρία Λοιζίδου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Raffaello Cossu, Πανεπιστήμιο Padua

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Κώστας Κώστα, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Rubén Irusta Mata, Πανεπιστήμιο Valladolid

Γλυκερία Σιούτη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευάγγελος Καπετάνιος, Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Ατιικής

Δημήτριος Μαλαμής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Φίλιππος Κυρκίτσος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

 

Οργανωτική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Μουστάκας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Άγγελος Σωτηρόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αικατερίνη Φασούλη, Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Παναγιώτης Αυγουστάκης Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Ιωάννης Βήκας, Δήμος Παπάγου-Χολαργού