Συνέδριο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Δήμο Παπάγου-Χολαργού είναι περήφανοι για τη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 2012: “Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων” το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Το συνέδριο έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή Δήμους, μηχανικούς, εταιρίες που ασχολούνται με την επεξεργασία στερεών αποβλήτων, επιστήμονες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλους επαγγελματικούς κλάδους από διαφορετικές χώρες οι οποίοι σχετίζονται στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και της παραγωγής ενέργειας.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει τεχνικές παρουσιάσεις δημοσιεύσεων, σημαντικές διαλέξεις, συζητήσεις, κοινωνικά δρώμενα καθώς και συνεδριάσεις ανοικτών συζητήσεων μεταξύ των παρευρισκομένων.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.